Nase usluge

  • Projektovanje u oblasti visokogradnje - stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata
  • Izvođenje građevinskih radova u oblasti visokogradnje
  • Izrada potrebne dokumentacije za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole i koordinacija sa nadležnim organom u postupku objedinjene procedure za izdavanje navedinih dozvola
  • Izrada potrebne dokumentacije za ozakonjenje objekata
  • Izrada urbanističkih projekta
  • Izrada projekta parcelacije i preparcelacije
  • Izrada glavnog projekta za zaštitu od požara
  • Izrada projekta energetske efikasnosti