Porodični stambeno-poslovni objekat


Investitor:
Privatno lice


  Opis:
Objekat je projektovan kao porodična kuća sa poslovnim prostorom u suterenu i stambenim prostorijama u prizemlju i na potkrovlju. Konstruktivno, objekat je rešen u masivnom AB sistemu, sa spoljnim I konstruktivnim zidovima od giter-bloka I AB TM-3 tavanicom. Temelji su projektovani kao trakasti Ab temelji. Krovna konstrukcija je drvena, a krovni pokrivač je falcovani crep. Pregradni zidovi su rađeni od opeke. Fasada je rađena u kombinaciji “Demit” fasadne obloge sa oblaganjem fasadnom opekom.